فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی استقرار طالبان برای ایران

این یادداشت درصدد ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران در وضعیت جدید افغانستان پس از سقوط کابل است.

نرمش طالبان ناشی از نیاز است نه تغییر

ایران کدام نظام در افغانستان (جمهوری یا طالبانی) را ترجیح می‌دهد و آیا اساساً ترجیحی در این باره وجود دارد؟زمینه‌های همکاری ایران و حکومت طالبان چه می‌تواند باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها ما را در یافتن رویکرد مناسب در قبال تحولات افغانستان یاری خواهد رساند.

آینده افغانستان با پیشروی طالبان

پیش‌روی‌های اخیر طالبان در افغانستان که بیش از دوسوم خاک این کشور را تحت تسلط خود درآورده، ضرورت نگرشی به آینده این کشور در صورت تداوم وضعیت کنونی را نشان می‌دهد.

خروج آمریکا از افغانستان، اهداف و پیامدها

با توجه به وعده بایدن مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در 11 سپتامبر 2021، این یادداشت اهداف و تبعات این اقدام را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

1 2 3 9