اشتراکات و اختلافات همسایگان افغانستان درباره آینده این کشور

این یادداشت با توجه به دو نشست مسکو و تهران درباره افغانستان، به بررسی مواضع همسایگان افغانستان درباره آینده سیاسی این کشور پرداخته است.

آینده افغانستان با تأکید بر نقش شبکه حقانی

این مقاله درصدد ارزیابی پیشینه و جایگاه فعلی شبکه حقانی در اتحاد با طالبان است. در ادامه سناریوهای آتی حکومت افغانستان معطوف به نفوذ این شبکه و تبعات آن برای ایران بررسی خواهد شد.

تأثیر استقرار طالبان بر رشد بنیادگرایی تکفیری در غرب آسیا

این یادداشت به ارزیابی این مسأله می‌پردازد که تسلط طالبان به مثابه یک گروه سلفی بر افغانستان چه تأثیری بر رشد بنیادگرایی تکفیری در منطقه غرب آسیا خواهد گذاشت.

چین چگونه می‌خواهد از تسلط طالبان در افغانستان سود ببرد؟

یادداشت پیش‌رو ترجمه‌ای از مقاله‌ منتشرشده در تارنمای اندیشکده بروکینگز است که به بررسی روابط طالبان و چین می‌پردازد.

1 2 3 10