ضربه به ساختار تحریم

مذاکرات وین با هدف رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در جریان است. این یادداشت به این می‌پردازد که چگونه می‌توان ساختار تحریم‌ها را هدف قرار داد.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ترامپ

دولت آمریکا در دوره ترامپ، تحریم‌های بسیاری بر ایران تحمیل کرد تا جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش مطلوبیت‌های امنیتی غرب نماید. این یادداشت به ارزیابی ویژگی‌های این تحریم‌ها می‌پردازد.

همکاری راهبردی ایران و چین و نگرانی‌های رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی قرارداد همکاری ایران و چین را یک آرایش راهبردی جدید می‌بیند و احساس خواهد کرد که در جنگ سرد بین واشنگتن و پکن انتخاب دیگری ندارد جز این که روابط خود با ایالات متحده را مستحکم کند.

مطلوبیت‌های ایران در صحنه رقابت‌های چین و هند

 در این مقاله به تحلیل روابط هند و چین به عنوان دو قدرت و رقیب منطقه‌ای با یکدیگر و همچنین سطح مناسبات این دو با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی پرداخته می‌شود.

1 2 3 14