چاقوی دولبه «تروریستی نامیدن سپاه»

هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته‌اند تعریف جامعی از تروریسم ارائه دهند. لذا برخی از کشورها با سوءاستفاده از این ابهام، از آن به‌عنوان حربه‌ای برای مقابله با رقبای خود بهره ‌می‌گیرند.

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در سال 97؛ رویدادها و روندها

آمریکا با وضعیت فعلی جهانی نخواهد توانست صادرات نفت ایران را به صفر برساند ولیکن در سال آینده تمام توان خود را برای هر چه کاهش دادن خرید نفت از ایران و افزایش تحریم های دیگر به کار خواهد بست.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397؛ روندها و رویدادها

در این مقاله، ضمن مطالعه مختصر روندها و تحولات مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سطوح، تلاش می‌شود تا دورنمایی از تحولات پیرامون آن‌ها در سال آتی ارائه شود.

رد منافقین؛ چرا ایران باید فعال‌تر شود؟

نقش منافقین در تحقق راهبرد کلان آمریکا برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارتقاء یافته است و همین موجب می‌شود تا استفاده ابزاری آمریکا و متحدانش از آن‌ها بیشتر شود.

1 2 3 4 5 14