ارزیابی تغییر موازنه قوا در غرب آسیا

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌ اخیر خود  به تغییر موازنه قوا در غرب آسیا به نفع اسلام اشاره کرده‌اند. این یادداشت به تحلیل این موضوع با تمرکز بر تحولات چند دهه اخیر نظام بین الملل پرداخته است.

یک‌سال پس از ترور فرودگاه بغداد؛ گسست یا تداوم در سیاست منطقه‌ای ایران؟

پرسش مهمی که اکنون و پس از گذشت یک سال از ترور فرودگاه بغداد می‌توان طرح کرد این است که آیا سیاست‌های منطقه‌ای ایران نسبت به دوره پیشاترور تغییر محسوس و رادیکالی داشته است؟

رژیم صهیونیستی و سیاست ترور دانشمندان هسته‌ای

برآورد آمریکا و رژیم صهیونیستی این بوده که ایران به دلیل تلاش برای حفظ برجام، نمی‌خواهد شانس بازگشت آمریکا به توافق را در نتیجه روی کار آمدن بایدن از دست بدهد و پاسخ قاطعی نخواهد داد.

1 2 3 24