سیاست خارجی روسیه در سال 1400، رویدادها و روندها

این یادداشت به بررسی مهم‌ترین رویدادها و روندهای سیاست خارجی روسیه در سال جاری پرداخته و سعی خواهد داشت چشم‌اندازی از سال آتی ارائه دهد.

جهان پس از بحران اوکراین، جهانی متفاوت خواهد بود

دکتر شیرغلامی معتقد است بحران اوکراین تاثیرات مهمی را بر نظم بین المللی موجود خواهد گذاشت و جهان پس از این بحران، جهانی متفاوت خواهد بود.

روابط روسیه و رژیم صهیونیستی و دلالت‌ها برای ایران

ایران باید به دنبال ترسیم منافع مشترک و متعارض خود با روسیه و برنامه عملیاتی بلندمدت برای مدیریت روابط چه در موضوعات منطقه‌ای و چه در سایر عرصه‌های سیاست جهانی باشد.

1 2 3 16