بررسی چیستی گروه ویژه اقدام مالی از زاویه‌ای نو

بسیاری مباحث پیرامون اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی بر مسائلی چون توقف حمایت از مقاومت و دشواری خنثی‌سازی تحریم‌ها ‏‏متمرکز بوده است. اما به نظر می‏‏رسد منشأ اصلی این اختلاف، به نسبت ج.ا.ایران با ترتیبات بین‌المللی برمی‏ گردد.

«ارزیابی سیاست خارجی تولیدکنندگان نفت پس از بحران کرونا»

بحران کرونا تمام ارزیابی‌های بازار نفت را تغییر داد. در این شرایط به نظر می‌رسد که با وجود رقابت همیشگی، تولیدکنندگان نفت بر سر کنترل عرضه به توافق برسند.

روند صدور قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران

اگر سیر وقایع مرتبط با فعالیت های صلح آمیز ایران را پس از امضای برجام بررسی کنیم، درمی یابیم که قطعنامه اخیر شورای حکام فاقد مستندات حقوقی مستدل بوده و ریشه های سیاسی دارد.

قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران؛ ابعاد و پیامدها

قطعنامه جدید شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران واجد انگیزه‌های سیاسی و ابعاد حقوقی است که اگرچه غیر الزام‌آور و ملایم است، اما نمی‌توان بسترسازی‌های بعدی آن را نادیده گرفت.

1 2 3 8