قانون سزار؛ اهداف و پیامدها

قانون سزار تأثیرات مهمی بر روندهای سیاسی و اقتصادی بحران سوریه خواهد داشت و بازیگران مختلف این منازعه ازجمله روسیه، ترکیه، ایران و حزب‌الله از آن متأثر می‌شوند.

مذاکرات احزاب کرد سوریه؛ اهداف و روندهای آتی

اگرچه در مراحل نخست مذاکرات احزاب کرد سوریه با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه، توافقاتی ایجاد شده، اما اتحاد احزاب کرد چالش‌ها و موانع متعددی دارد.

افزایش منازعه در درعا؛ ابعاد، چرایی و پیامدها

نوشتار پیش رو تلاش می‌کند به بررسی و تبیین تحولات اخیر در استان درعا سوریه با توجه به اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی و تشدید فعالیت هسته‌های خاموش تروریستی بپردازد.

ارزیابی شکاف در روابط ترکیه و گروه‌های متحد در سوریه و روندهای پیش رو

نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند تا با مروری بر آخرین شکاف‌ها میان ترکیه و گروه‌های مسلح مستقر در ادلب، به ارزیابی سناریوهای موجود درباره آینده تحرکات نظامی و سیاسی آنکارا در سوریه بپردازد.

1 2 3 4 5 50