مهندسی افکار – دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران

نوشتار حاضر به معرفی اجمالی کتاب مهندسی افکار - دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران پرداخته و می‌تواند تصویر مناسبی از الگوی رفتاری آمریکا در قبال افکار عمومی ایران ارائه دهد.

دولت انقلابی و جغرافیای مقاومت در گام دوم انقلاب اسلامی

در این پژوهش تلاش شده است با بهره‌مندی از بیانات مقام معظم رهبری و دیگر منابع به راهکارهای عملی تقویت محور مقاومت در دولت کنونی و گام دوم انقلاب پرداخته شود.

1 2 3 113