مفهوم بازدارندگی ایران

افرایم کایم تحلیلگر برجسته اسرائیلی در این مقاله به تحلیل مفهوم بازدارندگی ایران و اهمیت منحصر به فرد آن برای تهران می‌پردازد.

تأثیر رفع تحریم تسلیحاتی بر سیاست خارجی منطقه‌ای ایران

تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران طبق برجام در مهر 1399 منقضی شد. این مقاله، تأثیرات رفع این تحریم‌ها بر سیاست خارجی منطقه‌ای ایران در غرب آسیا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

مطلوبیت‌های ایران پس از رفع تحریم تسلیحاتی

رفع تحریم تسلیحاتی آغازگر فصل نوین برتری نظامی ایران در منطقه خواهد بود و بازدارندگی دفاعی به‌مراتب بالاتری را برای ایران رقم خواهد زد.

برنامه موشکی ایران در سال 1398، روندها و رویدادها

مهم‌ترین بُعد بازدارندگی نظامی و برنامه دفاعی ایران، توان موشکی است که با خروج آمریکا از برجام، فشارهای غرب بر آن نیز افزایش یافت. این یادداشت به سیر تحولات این برنامه در سال 1398 می‌پردازد.

1 2 3