سرکوب مسلمانان هند در پرتو نقض موازین حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بشر

در این نوشتار به این مساله پرداخته می‌شود که با تبعیض و خشونت علیه مسلمانان چه موازین حقوقی بین‌المللی و حقوق بشری توسط دولت هند نقض شده است و چه راهکارهایی برای پیگیری حقوق مسلمانان هند وجود دارد.

منافع ملی و مسئله پاسخ به ترور فرمانده نیروی قدس سپاه

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در روزهای اخیر این است که پاسخ ایران به ترور فرمانده نیروی قدس سپاه، چه نسبتی با تحقق منافع ملی و تأمین امنیت کشور دارد.

بررسی اقدامات آمریکا علیه شهروندان ایرانی

دولت آمریکا در دوران پس از انقلاب اسلامی، سیاست‌های خصمانه‌ای را علیه ایران و شهروندانش به کار می‌برد. یکی از این حوزه‌ها انجام اقدامات سلبی در خصوص نخبگانی ایرانی و هدف آن تکمیل سیاست فشار حداکثری بر ایران است.

قوه قضائیه؛ رسالت بین‌المللی و توان نقش‌آفرینی

وظایف قوه قضائیه طبق قانون اساسی، عرصه داخلی و بین‌المللی را شامل ‌می‌شود. اما رسالت بین‌المللی آن بعضاً مغفول مانده و به موضع‌گیری و بیانیه تنزل یافته است که می‌تواند و باید دوباره فعال شود.