مهندسی افکار – دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران

نوشتار حاضر به معرفی اجمالی کتاب مهندسی افکار - دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران پرداخته و می‌تواند تصویر مناسبی از الگوی رفتاری آمریکا در قبال افکار عمومی ایران ارائه دهد.

دولت انقلابی و جغرافیای مقاومت در گام دوم انقلاب اسلامی

در این پژوهش تلاش شده است با بهره‌مندی از بیانات مقام معظم رهبری و دیگر منابع به راهکارهای عملی تقویت محور مقاومت در دولت کنونی و گام دوم انقلاب پرداخته شود.

غلبه نرم‌افزاری ایران بر حضور آمریکا در عراق؛ الزامات و راهکارها

توجه به قدرت‌ نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق، مستلزم بازنگری در برخی رویکردها و راهبردهاست که این یادداشت به این موضوع می‌پردازد.

نبرد محاسبات؛ سناریوی راهبردی نظام سلطه

در منازعه‌ی میان دو مبنای محاسباتی، آنان که اعتماد به پروردگار و سنن آفرینش را برگزینند، دشمن خود را حقیقتاً بشناسند و به آن اعتماد نکنند، با تکیه به نیروی مردم و عقلانیت صحیح می‌توانند دشمن را به زانو درآورده و محاسبات خود را بر آن تحمیل کنند.