فرصت‌های حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

اولین حضور مردان سیاست خارجی دولت سیزدهم در نشست عمومی سازمان ملل، می‌تواند فرصت‌هایی برای نمود تغییر نگرش سیاست خارجی ایران در دولت جدید باشد.

بررسی چیستی گروه ویژه اقدام مالی از زاویه‌ای نو

بسیاری مباحث پیرامون اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی بر مسائلی چون توقف حمایت از مقاومت و دشواری خنثی‌سازی تحریم‌ها ‏‏متمرکز بوده است. اما به نظر می‏‏رسد منشأ اصلی این اختلاف، به نسبت ج.ا.ایران با ترتیبات بین‌المللی برمی‏ گردد.

واکنش ایران به تلاش آمریکا در شورای حکام

به گزارش رویترز، آمریکا قصد دارد به‌تبع توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را وادار به صدور بیانیه‌ای در محکومیت ایران نماید.

روند صدور قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران

اگر سیر وقایع مرتبط با فعالیت های صلح آمیز ایران را پس از امضای برجام بررسی کنیم، درمی یابیم که قطعنامه اخیر شورای حکام فاقد مستندات حقوقی مستدل بوده و ریشه های سیاسی دارد.

1 2 3 4