انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق و احتمالات پیش رو

بررسی سناریوهای پیش رو در انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق از منظر ترکیب احتمالی پارلمان و همچنین فراکسیون اکثریت و به دنبال آن نخست‌وزیر آینده حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر به اختصار بررسی می‌شود.

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق و وضعیت نیروهای سیاسی

با آغاز تبلیغات انتخاباتی در عراق و نزدیک شدن به موعد تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، بررسی وضعیت و چینش نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کرد در این کشور حائز اهمیت به نظر می‌رسد.

تأملی بر اعلام انصراف مقتدی صدر از شرکت در انتخابات آتی عراق

اقدام مقتدی صدر در انصراف از انتخابات پارلمانی آتی، بیش از آنکه کنشی عامدانه باشد، احتمالاً واکنشی نسبت به تحولات چند ماه اخیر عراق و افزایش انتقادات به جریان صدر است.

قانون انتخاباتی جدید در عراق؛ ویژگی‌ها و روندها

تغییر در قانون انتخابات عراق پس از دو دهه به این دلیل که شکل نظام انتخاباتی عراق و درنتیجه آرایش سیاسی این کشور را احتمالا دچار تغییر و دگرگونی خواهد کرد، نیازمند بررسی بیشتر است.

1 2 3 44