انتخابات پارلمانی عراق؛ پیام‌ها و پیامدها

انتخابات پارلمانی عراق برای سیاست داخلی این کشور و همچنین کنشگری جمهوری اسلامی ایران، پیام‌ها و پیامدهای مهمی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق و احتمالات پیش رو

بررسی سناریوهای پیش رو در انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق از منظر ترکیب احتمالی پارلمان و همچنین فراکسیون اکثریت و به دنبال آن نخست‌وزیر آینده حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر به اختصار بررسی می‌شود.

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق و وضعیت نیروهای سیاسی

با آغاز تبلیغات انتخاباتی در عراق و نزدیک شدن به موعد تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، بررسی وضعیت و چینش نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کرد در این کشور حائز اهمیت به نظر می‌رسد.

تأملی بر اعلام انصراف مقتدی صدر از شرکت در انتخابات آتی عراق

اقدام مقتدی صدر در انصراف از انتخابات پارلمانی آتی، بیش از آنکه کنشی عامدانه باشد، احتمالاً واکنشی نسبت به تحولات چند ماه اخیر عراق و افزایش انتقادات به جریان صدر است.

1 2 3 44