نبرد بشکه‌ها؛ بررسی اختلافات عربستان و امارات

اختلافات آشکار‌شده عربستان و امارات که با بروز تنش در اوپک پلاس نمایان شد، نشانگر شکاف جدی است که در صورت عدم کنترل می‌تواند بر کل منطقه اثر بگذارد.

ساختار سیاست‌­های کلان در پادشاهی عربستان سعودی- بخش چهارم

نوشتار پیش رو بخش پایانی از ترجمه گزارش «موسسه مطالعات مصر» است که به بررسی سیاست‌های کلان در پادشاهی عربستان سعودی می‌پردازد. سه بخش نخست این گزارش طی روزهای گذشته منتشر شده است.

ساختار سیاست‌­های کلان در پادشاهی عربستان سعودی-بخش سوم

نوشتار پیش رو بخش سوم از ترجمه گزارش «موسسه مطالعات مصر» است که به بررسی سیاست‌های کلان در پادشاهی عربستان سعودی می‌پردازد. دو بخش پیشین در روزهای گذشته منتشر شد و بخش پایانی فردا انتشار خواهد یافت.

ساختار سیاست‌­های کلان در پادشاهی عربستان سعودی- بخش دوم

نوشتار پیش رو بخش دوم از ترجمه گزارش «موسسه مطالعات مصر» است که به بررسی سیاست‌های کلان در پادشاهی عربستان سعودی می‌پردازد. دو بخش دیگر این گزارش به ترتیب و در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

1 2 3 39