ارزیابی اختلافات امارات و عربستان در پرتو تحولات جدید

اختلافات عربستان و امارات از دهه‌ها قبل در موضوعاتی مانند اختلافات سرزمینی آغاز شده و طی سال‌های اخیر به رقابت در پرونده‌هایی مانند یمن و مدیریت بازار نفت نیز کشیده است.

فرقه‌گرایی و ایدئولوژی؛ نمونه‌های ایران و عربستان

اختلافات جدی ایران و عربستان که در سال‌های اخیر شکل جنگ سرد به خود گرفت، معلول عوامل و ریشه‌های تاریخی بوده که موجب تنش میان این دو کشور شده و شناخت آن ضروری است.

نبرد بشکه‌ها؛ بررسی اختلافات عربستان و امارات

اختلافات آشکار‌شده عربستان و امارات که با بروز تنش در اوپک پلاس نمایان شد، نشانگر شکاف جدی است که در صورت عدم کنترل می‌تواند بر کل منطقه اثر بگذارد.

ساختار سیاست‌­های کلان در پادشاهی عربستان سعودی- بخش چهارم

نوشتار پیش رو بخش پایانی از ترجمه گزارش «موسسه مطالعات مصر» است که به بررسی سیاست‌های کلان در پادشاهی عربستان سعودی می‌پردازد. سه بخش نخست این گزارش طی روزهای گذشته منتشر شده است.

1 2 3 39