آشفتگی در اردوگاه دموکرات‌ها؛ چه کسانی سودای جانشینی بایدن را در سر می‌پرورانند؟

در حالی که بایدن همچنان بر ادامه حضور قدرتمند در عرصه انتخابات تاکید دارد، زمزمه‌های مخالفت با وی در میان طیف‌هایی از سیاست‌مداران و هواداران حزب دموکرات شدت گرفته و نام‌های مختلفی نیز به‌عنوان جایگزین‌های احتمالی او مطرح شده است.

اجماع دوحزبی در آمریکا در قبال ایران؛ دلایل و کارکردها

اجماع دو حزبی در آمریکا در قبال ایران ریشه‌هایی تاریخی دارد و در طی زمان نهادینه شده است.

یک عملیات و چند پرسش

اگرچه دوران رهبری الظواهری به‌ویژه پس از تشکیل هیئت تحریرالشام و افول قدرت القاعده در سوریه را دوران ضعف این سازمان می‌دانند، اما به نظر می‌رسد پایان الظواهری به معنای پایان تفکر سلفی جهادی نیست.

اهداف سفر رئیس‌جمهور آمریکا به غرب آسیا

 به نظر می‌رسد تعهد به امنیت اسرائیل، ورود عربستان به پروژه عادی‌سازی، تشدید فشار بر ایران و مدیریت بازار نفت از مهم‌ترین اهداف سفر منطقه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا به غرب آسیا باشد.

1 2 3 115