آینده سیاسی دونالد ترامپ

تحرکات ترامپ پس از خروج از کاخ سفید نشان داده است که او تلاش دارد خود را در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا زنده نگه دارد.

تبعات بحران اوکراین بر سیاست خارجی آمریکا

حمله روسیه به اوکراین، رخداد مهمی در سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود. این مسأله نه‌فقط دیپلماسی دولت بایدن در کوتاه‌مدت را بلکه می‌تواند اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا در بلندمدت را نیز دستخوش تغییر کند.

روابط آمریکا و دولت‌های خلیج فارس در دوراهی: زمانی برای بازتنظیم

مؤسسه خاورمیانه در گزارشی به بررسی چالش‌های روابط آمریکا و دولت‌های عربی خلیج فارس پس از حمله روسیه به اوکراین پرداخته و تلاش کرده برای بازتنظیم این رابطه، راهکارهایی ارائه دهد.

1 2 3 113