آمریکا در سال 1399

سال 1399 برای آمریکا در عرصه داخلی سال بروز همزمان بحران‌های متعدد بود. شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی، بیکاری میلیونها نفر و همچنین گسترش اعتراضات ضد نژادپرستی، جامعه و دولت آمریکا را با انباشت بحران‌ها مواجه ساخت.

نقش نظرسنجی‌ها در تحلیل رقابت‌های انتخاباتی 2020 آمریکا

مؤسسات نظرسنجی آمریکا برای رصد انتخابات 2020 با چالشی بزرگ روبرو شده‌اند. در شرایط دوقطبی شدید، ممکن است برخی شهروندان به نامزدی در انتخابات رأی بدهند که در نظرسنجی‌ها نام او را بیان نکرده‌اند.

بررسی احتمال جدایی ایالت کالیفرنیا از ایالات متحده آمریکا

اندیشکده راهبردی تبیین در قالب جلسه گروه متمرکز موضوع جدایی ایالت کالیفرنیا از ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داده است. گزارش پیش‌رو جمع‌بندی و چکیده‌ای از مباحث این جلسه است .

چپ‌گرایان در حزب دموکرات آمریکا و دلالت‌ها برای ایران

دیدگاه‌های چپ‌گرایان در جناح موسوم به «پیشرو»ی حزب دموکرات که سندرز نماد آن محسوب می‌شود و تاثیر این دیدگاه‌ها در تعاملات آتی ایران و آمریکا شایسته بررسی است.

1 2 3