تبعات بحران اوکراین بر سیاست خارجی آمریکا

حمله روسیه به اوکراین، رخداد مهمی در سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود. این مسأله نه‌فقط دیپلماسی دولت بایدن در کوتاه‌مدت را بلکه می‌تواند اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا در بلندمدت را نیز دستخوش تغییر کند.

روابط آمریکا و دولت‌های خلیج فارس در دوراهی: زمانی برای بازتنظیم

مؤسسه خاورمیانه در گزارشی به بررسی چالش‌های روابط آمریکا و دولت‌های عربی خلیج فارس پس از حمله روسیه به اوکراین پرداخته و تلاش کرده برای بازتنظیم این رابطه، راهکارهایی ارائه دهد.

آمریکا در سال 1400؛ رویدادها و روندها

در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا بررسی شده و روند تحولات مورد ارزیابی قرار گیرد.

سه رییس‌جمهور، سه سیاست ناقص درباره ایران

مؤسسه واشنگتن در گزارشی با اشاره به توقف مذاکرات وین به دلیل تبعات حمله روسیه به اوکراین، به ارزیابی سیاست سه دولت اوباما، ترامپ و بایدن نسبت به ایران و به‌خصوص پرونده هسته‌ای پرداخته است.

1 2 3 12