نفوذ چین در بالکان غربی

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در گزارشی تحت عنوان «پرچم‌های قرمز» به ارزیابی پروژه‌های اقتصادی چین در کشورهای حوزه غربی بالکان پرداخته و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است.

رویکرد تهاجمی چین در سایه استراتژی «چرخه دوگانه»

راهبرد «چرخه دوگانه» در اقتصاد چین بر توانمندسازی بازار داخلی به مثابه تکیه‌گاه ساختار تولیدی این کشور بنیان نهاده شده است. این یادداشت به ارزیابی تأثیرات این راهبرد بر سیاست خارجی چین پرداخته است.

شورای همکاری خلیح فارس در سال ۱۳۹۹؛ رویدادها و روندها

سیر تحولات در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج ‌فارس در سالی که گذشت به نقاط عطف قابل ملاحظه و تأملی رسید که این سال را با مقاطع قبل متمایز می‌کند.

چین در سالی که گذشت؛ رویدادها و روندها

این یادداشت ضمن بررسی سیاست خارجی جمهوری خلق چین در سال 1399، در تلاش است تا دورنمای کوتاه‌مدت آن را به‌ویژه با توجه به تغییر دولت در آمریکا، بیان کند.

1 2 3 4 5 112