لبنان: ظهور و سقوط یک دولت سکولار در محاصره

کتاب «لبنان: ظهور و سقوط یک دولت سکولار در محاصره» می‌تواند برای فهم تحولات این کشور از منظر رابطه سکولاریسم، فرقه‌گرایی و سیاست‌های دولتی طی یک قرن اخیر مناسب باشد.

تحولات لبنان و چشم‌انداز ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشور

لبنان با وضعیتی روبه‌رو شده که شدت بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی افزایش یافته و چون نسبت عوامل برون‌زا در آن بیشتر است، منجر به ناتوانی درونی این کشور برای مدیریت بحران‌ها شده است.

صادرات سوخت ایران به لبنان؛ زمینه‌ها و پیامدها

ابتکار حزب‌الله در واردات سوخت از ایران و کاهش مشکلات مردم لبنان، پیامدهای مهمی در سطح داخلی لبنان و همچنین منطقه غرب آسیا دارد که حائز اهمیت است.

لبنان در سال ۱۳۹۹؛ رویدادها و روندها

تحولات لبنان در سال 99 را می‌توان با انسداد در تشکیل دولت، بحران اقتصادی و انفجار در بندر بیروت توضیح داد. به نظر می‌رسد این کشور فعلا خارج از دایره توجه مثبت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است.

1 2 3 16