اختصاصی تحریم 200x100 - تحریم؛ جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی آمریکا؟

ترجمه اختصاصی:

تحریم؛ جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی آمریکا؟

ایران4 200x100 - بررسی طرح  تحریمی جامع مصوب مجلس سنا و نمایندگان آمریکا [H.R.3364]

ترجمه اختصاصی گزارش جلسه گروه متمرکز:

بررسی طرح تحریمی جامع مصوب مجلس سنا و نمایندگان آمریکا [H.R.3364]

چرایی و چگونگی امنیتی‌سازی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط غرب

چرایی و چگونگی امنیتی‌سازی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط غرب

نشست بررسی تقابل گفتمانی دو جریان انقلابی و غرب‌گرا پیرامون هجوم اقتصادی غرب علیه انقلاب اسلامی

نشست بررسی تقابل گفتمانی دو جریان انقلابی و غرب‌گرا پیرامون هجوم اقتصادی غرب علیه انقلاب اسلامی

نگاهی به نامه خداحافظی وزیر خارجه آمریکا از کابینه

نگاهی به نامه خداحافظی وزیر خارجه آمریکا از کابینه

برگزاری نشست تقابل گفتمانی دو جریان انقلابی و غرب‌گرا در حوزه‌ی سیاست خارجی

با حضور دکتر فواد ایزدی و دکتر رضا سراج برگزار شد

نشست تقابل گفتمانی دو جریان انقلابی و غرب‌گرا در حوزه‌ی سیاست خارجی

77d41a129d74e29e4f733c7ad4919db4 XL - وضعیت تحریم‌های بانکی در یک سالگی تصویب برجام

وضعیت تحریم‌های بانکی در یک سالگی تصویب برجام

dfa9650c98032a5e3fe09ff138cbc0c1 XL - چین، برجام و معادلات منطقه‌ای غرب آسیا

چین، برجام و معادلات منطقه‌ای غرب آسیا

e0cf1cb2df2eeff97a260e0ea0561b69 XL - بهانه‌ی هسته‌ای برای تغییر رفتار ایران

بهانه‌ی هسته‌ای برای تغییر رفتار ایران

8cba5d214c5f756cb3dfba3d009c9a8f XL - جایگاه برجام در سیاست خارجی فرانسه

جایگاه برجام در سیاست خارجی فرانسه