انقلابی 1 200x100 - شاخص های مدیریت انقلابی در سیاست خارجی

شاخص های مدیریت انقلابی در سیاست خارجی

200x100 - بررسی شواهد افول دلار به‌عنوان یک ارز بین‌المللی

بررسی شواهد افول دلار به‌عنوان یک ارز بین‌المللی

28مرداد 200x100 - اهداف آمریکا در انتشار جهت دار اسناد کودتای 28 مرداد 1332

اهداف آمریکا در انتشار جهت دار اسناد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

سلطه 200x100 - امکان‌سنجی تولید ادبیات حول موضوع نظام سلطه

امکان‌سنجی تولید ادبیات حول موضوع نظام سلطه

200x100 - ترویج فرهنگ غربی، بسترساز سلطه‌ی غربی

ترویج فرهنگ غربی، بسترساز سلطه‌ی غربی

ملی اطلاعات 200x100 - امنیت، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات

امنیت، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات

1 200x100 - اختلاف بر سر حقابه هیرمند، مساله‌ای قدیمی ولی حیاتی

اختلاف بر سر حقابه هیرمند، مساله‌ای قدیمی ولی حیاتی

200x100 - «منطقه‌ی قوی بجای کشور قوی»؛ راه‌حل یا پاک کردن صورت مسئله؟

«منطقه‌ی قوی بجای کشور قوی»؛ راه‌حل یا پاک کردن صورت مسئله؟

شنبه0 200x100 - تحلیل فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» از منظر جنگ رسانه‌ای

تحلیل فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» از منظر جنگ رسانه‌ای

رسانه ای رهبر1 200x100 - «جنگ رسانه‌ای» از منظر رهبر معظم انقلاب - بخش اول: ماهیت و اهمیت

«جنگ رسانه‌ای» از منظر رهبر معظم انقلاب – بخش اول: ماهیت و اهمیت