حزب جمهوری‌خواه و انتخابات آمریکا؛ بحران در هویت و کارکرد

کارزار انتخاباتی در آمریکا؛ پدیده‌ای به نام «سندرز»

مواضع اعلامی دولت یازدهم در قبال اتحادیه اروپا

نویسنده:

روابط ایران و مکزیک در سالی که گذشت

نویسنده:

روابط ایران و کانادا در سالی که گذشت

نویسنده:

بررسی روابط ایران و آمریکا در دولت یازدهم با تمرکز بر سال ۱۳۹۴

جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی دولت یازدهم

یار ذخیره جمهوری‌خواهان کیست؟

گزارشی از روابط ایران و آسیای شرقی و جنوب شرقی در سال ۱۳۹۴

لیبی در سالی که گذشت