طالبان 200x100 - طالبان و داعش در افغانستان؛ مناسبات، تعارض‌ها و اشتراکات

طالبان و داعش در افغانستان؛ مناسبات، تعارض‌ها و اشتراکات

200x100 - جایگاه طالبان در آینده سیاسی افغانستان

جایگاه طالبان در آینده سیاسی افغانستان

1 200x100 - اختلاف بر سر حقابه هیرمند، مساله‌ای قدیمی ولی حیاتی

اختلاف بر سر حقابه هیرمند، مساله‌ای قدیمی ولی حیاتی

200x100 - بحران آب و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در ‌غرب آسیا

بحران آب و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در ‌غرب آسیا

61 200x100 - موآب و امنیت جهانی

موآب و امنیت جهانی

افغانستان در سال 95؛ رویدادها و روندها

افغانستان در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها

واکاوی پیامدهای تجزیه احتمالی افغانستان

واکاوی پیامدهای تجزیه احتمالی افغانستان

15af91003feb7702e5dbaacbf2f17e89 XL - رویکردهای مختلف به تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و پاکستان

رویکردهای مختلف به تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و پاکستان

a868dc64f170dbf0996ef66cc77d4331 XL - رویکرد روسیه به طالبان و داعش در افغانستان

رویکرد روسیه به طالبان و داعش در افغانستان

ea3d3fde3158404e736694c1ce93ec41 XL - فرصت‌ها و تهدیدهای تذکره ملی در افغانستان

فرصت‌ها و تهدیدهای تذکره ملی در افغانستان