بررسی سناریوی تجزیه عراق از منظر متغیرهای داخلی

آشوب‌های اقلیم کردستان عراق؛ دلایل و پیامدها

مقایسه کمی و کیفی مدیریت مراسم اربعین و مراسم حج

بررسی عملکرد جریان شیرازی در تجمع اربعین

پیشنهاداتی برای همراه‌سازی بیشتر اهل‌سنت با تجمع اربعین

راهبردهای جریان سلفی- تکفیری در برابر تجمع عظیم اربعین

تجمع اربعین و ظهور یک بازیگر منطقه‌ای جدید

اهداف آمریکا از حضور فعال در آزادسازی سنجار در عراق

امکان‏‌سنجی موفقیت و یا شکست اقدام نظامیِ روسیه در سوریه

عراق؛ از دموکراسی‌سازی آمریکایی تا پروژه‌ی تجزیه