نبرد صلاح‌الدین؛ اراده‌ی سخت و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

شش دستاورد آزادسازی تکریت

اهداف آمریکا از تشکیل ارتش سنی در عراق

از اربعین تا آزادی

آزادسازی جرف‌الصخر و حیات داعش

عراق جدید چگونه است؟

حمله به داعش یا پاکستانیزه کردن منطقه

مبانی حملات هوایی آمریکا به داعش از منظر حقوق بین‌الملل

کلید گذار عراق از پیچ تاریخی

عراق و بازی داعش و آمریکا