گارد ملی عراق؛ امنیت‌سازی یا پیش‌ به‌سوی تجزیه؟

روابط سیاسی- نظامی اقلیم کردستان عراق با آمریکا

ارزیابی استراتژی اوباما در قبال داعش در عراق

مزایا و معایب تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در عراق

بازخوانی نقش نیروهای مردمی عراق و فتوای مرجعیت شیعه

سناریوهای مطلوب آمریکا در عراق

آزادسازی تکریت و آینده‌ی مبارزه با داعش

نبرد صلاح‌الدین؛ اراده‌ی سخت و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

شش دستاورد آزادسازی تکریت

اهداف آمریکا از تشکیل ارتش سنی در عراق