برآورد وضعیت جنوب یمن و چالش‏های تشکیل دولت موقت

تأثیر عملیات مأرب بر روند آتی جنگ یمن

جنبش حراک جنوبی و آینده تحولات یمن

بحران یمن و مسئولیت جمهوری اسلامی ایران

چالش‌ها و بایسته‌های انصارالله برای دولت‌سازی در یمن

امکان‏‌سنجی راهکار سیاسی برای حل بحران یمن

نقش و جایگاه امارات عربی متحده در تحولات یمن

راهبردهای انصارالله علیه جنگ نامتقارن عربستان

راهبرد سعودی در یمن؛ از عملیات هوایی تا جنگ فرسایشی

تاثیرات حمله به یمن بر قدرت نرم عربستان