گزارشی از کتاب «رژیم اسرائیل و گسست سیاسی- اجتماعی آن»/ بخش نخست

شگردهای رسانه‌ای نظام سلطه و شبکه همکار آن در بازتاب نهضت عاشورا/ بخش دوم

شگردهای رسانه‌ای نظام سلطه و شبکه همکار آن در بازتاب نهضت عاشورا/ بخش نخست

گزارشی از کتاب «جابجایی در قدرت»

آسیب‌های عدم شفافیت در آمارها و شاخص‌های اقتصادی

اهداف و راهبردهای دشمن فرهنگی در جنگ نرم علیه خانواده

گزارشی از کتاب «مردم، دولت‌ها و هراس»

شرکت امنیتی G4S؛ امنیت حجاج در چنگال حامیان رژیم صهیونیستی!

زمینه‌های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF

گزارشی از کتاب «لابی یهود و رئالیسم تهاجمی»/ بخش دوم