آیا دوران افول منازعه در غرب آسیا آغاز شده است؟

به نظر می‌رسد به دلیل فقدان رویکرد دگرگون‌سازی منازعات در غرب آسیا، امکان کاهش اختلافات و تنش‌زدایی در این منطقه همچنان در ابهام قرار دارد.

راهبرد آمریکا در قبال ایران پس از خروج از منطقه غرب آسیا

رویدادهای اخیر اطراف مرزهای کشور این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این حجم از تهدیدات فزاینده به شکلی طبیعی به وجود آمده یا محصول طراحی یک اتاق فکر واحد با هدف تضعیف ایران است.

سیاست آمریکا در غرب آسیا و روندهای وابسته

به نظر می‌رسد واشنگتن درحال حرکت تدریجی به سمت کاهش مداخله در روندهای منطقه‌ای و حمایت غیر مستقیم، موردی و مشروط از متحدان خود در غرب آسیاست.

صادرات سوخت ایران به لبنان؛ زمینه‌ها و پیامدها

ابتکار حزب‌الله در واردات سوخت از ایران و کاهش مشکلات مردم لبنان، پیامدهای مهمی در سطح داخلی لبنان و همچنین منطقه غرب آسیا دارد که حائز اهمیت است.

1 2