از الحاق آهسته تا سریع: انتقال «اداره مدنی» از وزیر جنگ به وزیر شهرک‌ها

جابجایی اداره مدنی از زیرمجموعه یک فرمانده نظامی و وزیر جنگ به زیرمجموعه وزیر شهرک‌ها، همراه با تفویض اختیارات مربوطه به سایر ادارات دولتی، به معنای پایان روند موجود الحاق آهسته و جایگزینی آن با الحاق سریع سرزمین‌های اشغالی است.

تکامل استراتژی روسیه در قبال رژیم صهیونیستی

اندیشکده «واشنگتن برای خاورنزدیک» در گزارش بلندی به مرور روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در دوران یلتسین و پوتین پرداخته است.

جنگ سه روزه رژیم صهیونیستی علیه جهاد اسلامی- بخش دوم

به لحاظ نظامی به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی با حمله به بیش از ۱۶۵ هدف متعلق به جهاد اسلامی و ترور دو فرمانده پلندپایه به همراه چند تن از دیگر نیروهای این جنبش به اهداف خود رسید با این حال دستاوردهای رژیم در این جنگ به گونه‌های مختلفی مورد چالش است.

جنگ سه روزه رژیم صهیونیستی علیه جهاد اسلامی- بخش نخست

شواهد و قرائنی مانند عنوان انتخابی (عملیات سپیده‌دم) نشان‌دهنده این بود که اسرائیل برنامه طراحی‌شده‌ای برای یک عملیات کوتاه‌مدت چندساعته علیه اهداف شناسایی‌شده و ترور فرماندهان جهاد داشت.

1 2 3 25