سیاست خارجی هند در غرب آسیا: نگاه در حال تغییر به ایران

به نظر می‌رسد هند نگاه جدیدی به ایران پیدا کرده  که طی آن برای تامین طیف وسیع‌تری از منافع اقتصادی، ژئوپلیتیک و امنیتی، خود را نیازمند ایران می‌بیند.

موافقت‌نامه ده ساله و خطر امنیتی شدن بندر چابهار

 سرمایه‌گذاری هند باعث توسعه امکانات بندری در چابهار می‌شود و تبدیل چابهار به یک بندر بین‌المللی با اتصال هند به کشورهای آسیای مرکزی و در مرحله بعدی اتصال به کشورهای قفقاز در قالب کریدور بین‌المللی شمال- جنوب را تسهیل می‌کند.