داغ شدن رقابت روسیه و ایران در قفقاز جنوبی

تشدید تنش بین ایران و آذربایجان باعث بروز اختلاف بین ایران و روسیه نیز شده که این مسئله در ادامه اختلافات دیگر دو کشور در مناطقی مانند سوریه جای نگرانی جدی دارد.