آسیای مرکزی و قفقاز در سال 1400: رویدادها و روندها

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در سال 1400 شاهد تحولات مهمی بودند. قزاقستان شاهد اعتراضات به گرانی بنزین بود. در قره‌باغ نیز پس از 44 روز درگیری، در نهایت جمهوری آذربایجان توانست بخش‌هایی از این منطقه را آزاد کند.

داغ شدن رقابت روسیه و ایران در قفقاز جنوبی

تشدید تنش بین ایران و آذربایجان باعث بروز اختلاف بین ایران و روسیه نیز شده که این مسئله در ادامه اختلافات دیگر دو کشور در مناطقی مانند سوریه جای نگرانی جدی دارد.