نشست بررسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

میزگرد تخصصی نبرد غزه و پیامدهای منطقه‌ای آن

میزگرد تخصصی نبرد غزه و پیامدهای منطقه‌ای آن

نشست تحلیل راهبردی نبرد غزه

نشست تحلیل راهبردی نبرد غزه

نشست واکاوی ابعاد و دست‌آوردهای توافق ژنو

نویسنده:

خلاصه میزگرد «بررسی آخرین تحولات بحرین»

تحولات منطقه و پرونده‌ی هسته‌ای ایران

نویسنده:

متن کامل میزگرد «چشم‌انداز حضور معارضه در کنفرانس ژنو»

متن کامل میزگرد «واکاوی الگوی رفتاری اخوان‌المسلمین»