e293f59f4ae0fed75a859fdf17db3e7b XL - متن کامل نشست «انصارالله؛ جنبشی هوشمند و پیشرو»

متن کامل نشست «انصارالله؛ جنبشی هوشمند و پیشرو»

7586bcdd7a745d843a3897512742ccdb XL - نشست تخصصی «بررسی میدانی و راهبردی تحولات سوریه»

نشست تخصصی «بررسی میدانی و راهبردی تحولات سوریه»

639af23831732d3cec36ca36df86cefd XL - میزگرد تخصصی بررسی تحولات اخیر یمن

میزگرد تخصصی بررسی تحولات اخیر یمن

90c57ca8306bf148ef75c82407e738af XL - نشست تخصصی «عربستان و دوران جدید پادشاهی»

نشست تخصصی «عربستان و دوران جدید پادشاهی»

ff0158c2594917cd6a9c4e297e8a8d7c XL - میزگرد تخصصی توافق آمریکا و کوبا و نیم‌نگاهی به معادلات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

میزگرد تخصصی توافق آمریکا و کوبا و نیم‌نگاهی به معادلات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران

2964cd8751427f56b2f06582b92bec36 XL - نشست بررسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

نشست بررسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

میزگرد تخصصی نبرد غزه و پیامدهای منطقه‌ای آن

میزگرد تخصصی نبرد غزه و پیامدهای منطقه‌ای آن

نشست تحلیل راهبردی نبرد غزه

نشست تحلیل راهبردی نبرد غزه

391d45802a606be64095bd7b66c67316 XL - نشست واکاوی ابعاد و دست‌آوردهای توافق ژنو

نشست واکاوی ابعاد و دست‌آوردهای توافق ژنو

65672688a4f4c8a57ea38e20056bdce1 XL - خلاصه میزگرد «بررسی آخرین تحولات بحرین»

خلاصه میزگرد «بررسی آخرین تحولات بحرین»