توافق موقت؛ اهداف و پیامدها

یکی از فرضیه‌های نتیجه‌بخشی مذاکرات وین از منظر دولت‌های غربی، توافق موقت با ایران است. این یادداشت به ارزیابی اهداف غرب و پیامدهای آن بر مذاکرات می‌پردازد.

سیاست‌های تحریمی پیش روی بایدن؛ از حفظ دیوار تحریمی تا توافق کمتر برای کمتر

برداشتن برخی از تحریم‌های هسته‌ای به‌صورت تدریجی در مقابل بازگشت تدریجی ایران به تعهداتش از سیاست‌های جدیدی بود که دولت جدید مستقر در کاخ سفید مدنظر داشت. این سیاست موجب می‌شد که در عین حفظ ساختار و مکانیسم‌های تحریمی بر علیه ایران، افکارعمومی و اذهان مخالفان توافق با ایران در داخل و خارج از آمریکا متقاعد شوند که دولت جو بایدن قصد باج دادن به حکومت ایران را ندارد.

مذاکرات هسته‌ای و برنامه شماره 2 آمریکا

محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران و ضربه به برنامه هسته‌ای همراه با حفظ تحریم‌ها، پروژه‌ای است که آمریکا احتمالاً در صورت به نتیجه ‌نرسیدن مذاکرات هسته‌ای با شراکت متحدان منطقه‌ای خود پیگیری کند.

1 2 3