تروریسم در آسیا-اقیانوسیه

در این مقاله به بررسی حملات تروریستی انجام شده در منطقه آسیا-اقیانوسیه در طی سال‌های 2019 تا 2020  پرداخته شده و نهایتاً تحلیلی کلی از وضعیت تروریسم در  این منطقه و آینده آن به عمل آمده است.

سیاست خارجی چین در سال 1400، رویدادها و روندها

این مقاله به طور مختصر به ارزیابی مهم‌ترین روندها و رویدادهای چین در سال گذشته پرداخته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آینده را بررسی کرده است.

سیاست خارجی چین در غرب آسیا در دولت بایدن

با کاهش مداخله‌گرایی نظامی آمریکا در غرب آسیا و تمرکز توجهات به سوی چین، پکن چه مسیری برای توسعه نفوذش در این منطقه برمی‌گزیند.

چین چگونه می‌خواهد از تسلط طالبان در افغانستان سود ببرد؟

یادداشت پیش‌رو ترجمه‌ای از مقاله‌ منتشرشده در تارنمای اندیشکده بروکینگز است که به بررسی روابط طالبان و چین می‌پردازد.

1 2 3 11