کویت و میانجی‌گری در مسائل منطقه‌ای

کویت به عنوان یکی از کشورهای منطقه‌ی غرب آسیا سعی داشته است تا در بحران‌های پنج سال گذشته نقش میانجی را در مناقشات مختلف بازی کند. ما در این مقاله سعی داریم تا این نقش را مورد ارزیابی قرار دهیم.

بازی کویت در پازل جنگ دیپلماتیک سعودی علیه ایران

اقدام کویت در کاهش روابط با ایران از یک طرف به دلیل وجود قابل توجه شیعیان در این کشور تفسیر می‌شود. از طرف دیگر کویت بهانه این مسئله را ارتباط ایران با گروهک العبدلی عنوان کرده است اما نباید از نقش عربستان و جنگ دیپلماتیک این کشور علیه ایران در این مسئله غافل بود.

تصویر تحلیل‌های کوتاه

رفتارهای ناهنجار دیپلماتیک کویت و پاسخ‌هایی که مدت‌ها قبل باید داده می‌شد

اواخر هفته گذشته دولت کویت با ادعای حمایت ایران از «گروه العبدلی» که گفته می‌شود 14 نفر از اعضای این گروه پس از صدور حکم رسیدگی‌شان در دادگاه از طریق دریا به سمت ایران متواری شده‌اند، سفیر ایران را احضار کرد....

تصویر تحلیل‌های کوتاه

کویت و قراردادهای میلیاردی

بر اساس توافق مشترک میان کویت و لندن شرکت امنیتی جی فور اس انگلیس با به کارگیری 97 تن از نیروهای نخبه خود وظیفه نظارت بر تأمین امنیت فرودگاه کویت را بر عهده می‌گیرد و قرار است شمار مأموران این شرکت که در سه فرودگاه شهر کویت فعالیت می‌کنند به 400 تن برسد.

1 2