تغییر ائتلاف‌ها؛ تحلیلی در مورد آخرین تحولات سیاسی – میدانی بحران یمن

تغییر دولت در آمریکا تاثیر جدی بر رفتار بازیگران بحران یمن داشته و منجر به بلوک‌بندی جدید قدرت‌ها شده است. این وضعیت، زمینه مناسبی برای افزایش کنشگری ایران در راستای پایان بحران به نفع محور مقاومت است.

چشم‌اندازهای نبرد مأرب

شکست قریب‌الوقوع دولت منصورهادی و ائتلاف سعودی در یمن، باعث سرخوردگی چهره‌های همسو با آن‌ها شده و به این سبب با نگارش گزارش‌ها و مقالاتی سعی دارند، افکار‌عمومی ‌جهانی را برای نجات طرف‌های متبوع خود تحریک کنند. 

روسیه به دنبال راه بازگشت به یمن است

بررسی نقش روسیه در پرونده یمن از مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده و مسئله ای که می تواند در آینده به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در بحران یمن شناخته شود.

1 2 3 27