توافق موقت؛ اهداف و پیامدها

یکی از فرضیه‌های نتیجه‌بخشی مذاکرات وین از منظر دولت‌های غربی، توافق موقت با ایران است. این یادداشت به ارزیابی اهداف غرب و پیامدهای آن بر مذاکرات می‌پردازد.

چرا اسرائیل جای خالی برجام را احساس می‌کند؟ (بخش دوم)

خواسته‌های اسرائیل از ایالات متحده یعنی یک توافق بهتر برای جبران خسارت سال‌های ترامپ بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.

چرا اسرائیل جای خالی برجام را احساس می‌کند؟ (بخش نخست)

با توجه به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران به دلیل سیاست فشار حداکثری آمریکا، گروهی از مقامات اسرائیلی اکنون می‌گویند برجام بهتر از هیچ بود؛ اما پیوستن مجدد به آن دشوار است.

1 2 3 27