شواهد موجود حاکی از تلاش عربستان برای از بین بردن جعبه سیاه انفجار مقابل سفارت ایران در لبنان است. این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها از ارتباطات نزدیک ماجد الماجد با بندر بن سلطان، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی خبر داده بودند.

هنوز چند روزی از دستگیری ماجد الماجد سعودی از رهبران تشکیلات تروریستی "عبدالله عزام در سرزمین شام"- وابسته به سازمان القاعده- نگذشته بود که خبرهایی مبنی بر وخیم بودن حال وی منتشر شد. این درحالی است که روزنامه الاخبار لبنان مدعی شده است که ماجد الماجد پس از گذراندن دوره نقاهت در تاریخ 26 دسامبر 2013 در حالی که از بیمارستانی در بیروت مرخص شده بود، در مسير حركت خودروي حامل وی به سمت جاده بين‌المللي منتهي به منطقه بقاع، توسط نیروهای امنیتی لبنان دستگیر شد. طبیعتا با فرض اینکه وی از ناراحتی کلیوی رنج می برده است و مرتبا احتیاج به دیالیز داشته است، ولی به دو نکته باید توجه کرد؛ یکی بهبود وضعیت جسمی وی و اجازه ترخیص وی توسط پزشک معالج و دیگری نگهداری وی تحت مراقبت پزشکی و در بیمارستان نظامی ویژه پس از دستگیری. با این تفاسیر طبیعی بودن مرگ وی از اعتبار حدّاقلی برخوردار است. ضمناً نباید فراموش کرد که تا قبل از بستری شدن ماجد الماجد در بیمارستان، وی در جبهه القلمون سوریه در حال نبرد با ارتش سوریه بوده است و این‌ها همه نشانه از این دارد که حال وی وخیم نبوده است. نکته اصلی ماجرا این جاست که همه‌ی این شائبه‌ها پیرامون وخامت حال ماجد الماجد پس از این طرح شد که وزارت خارجه ایران از ارسال گروهی به لبنان برای مشارکت در تحقیقات وی خبر داد. علیرغم اینکه روزنامه النهار لبنان از به رسمیت شناختن حق ایران در مشارکت در تحقیقات و بازجویی‌های ماجد الماجد توسط عدنان منصور وزیر خارجه لبنان خبر داده بود ولی روزنامه جمهوریت چاپ لبنان نیز از مخالفت عربستان با مشارکت تهران در بازجویی از ماجد الماجد پرده برداشت. همه‌ی قرائن و شواهد موجود حاکی از تلاش عربستان برای از بین بردن جعبه سیاه انفجار مقابل سفارت ایران می باشد، این در حالی است که بسیاری از رسانه ها از ارتباطات نزدیک ماجد الماجد با بندر بن سلطان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی خبر داده بودند.