دستاورد مهم ترکیه در نبرد قره‌باغ با اتصال به آسیای مرکزی

ترکیه با حمایت بی دریغ و گسترده نظامی و سیاسی از باکو در خلال جنگ قره باغ، تا حدودی به آن‌چه که می‌خواسته رسیده و توانسته است خود را از راه زمینی به آسیای مرکزی متصل کند.

تمایل ناتو به تثبیت حضور خود در آسیای مرکزی؛ دلایل و پیامدها

دلیار حکیم اف نماینده ازبکستان در ناتو، اخیراً استوارنامه خود را تسلیم ینس استولنسبرگ دبیر کل این سازمان کرد. طرفین در این دیدار همچنین چگونگی و چشم‌انداز روابط دوجانبه بین ازبکستان و ناتو از جمله در زمینه آموزش نظامی را تأکید کردند.

جایگاه قزاقستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه قزاقستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در دهه کنونی، حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی خصوصاً قزاقستان، به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته، به طوری که سیاستمداران این کشور در مورد ایران به مانند کشوری که ایفاکننده نقش بیشتری در جریانات ژئوپلتیک جهانی است، صحبت می‌کنند. این امر به نقش کلیدی ایران در مبارزه با گروه‌های افراط‌گرا و تروریسم در منطقه و نیز توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از اقتصاد در حال رشد قزاقستان مربوط می‌شود.