ضرورت پایان برتری‌جویی آمریکا

اندیشکده کوینسی در گزارشی تحلیلی نوشته است که دولت آمریکا برای خروج از بحران‌های سیاست خارجی باید رویکرد برتری‌جویی در روابط بین‌الملل را که از دوران جنگ سرد آغاز کرده، پایان ببخشد.

تبعات بحران اوکراین بر سیاست خارجی آمریکا

حمله روسیه به اوکراین، رخداد مهمی در سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود. این مسأله نه‌فقط دیپلماسی دولت بایدن در کوتاه‌مدت را بلکه می‌تواند اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا در بلندمدت را نیز دستخوش تغییر کند.

عوامل مؤثر بر پایداری توافق هسته‌ای

با توجه به بن‌بست کنونی در مذاکرات هسته‌ای، به نظر می‌رسد حتی در صورتی که توافق هسته‌ای احیا شود، پایداری آن دشواری‌های بسیاری داشته باشد. مؤلفه‌هایی که در خصوص تداوم توافق هسته‌ای مؤثر هستند را می‌توان چنین برشمرد:

1 2 3 127