«کریدور صلح» در شرق فرات و تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان

طرح ایجاد کریدور صلح در شرق فرات، اگرچه ابعاد مختلفی دارد، اما تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری در این نواحی، شاید مهم‌ترین مطلوبیت میان‌مدت آنکارا باشد.