آرایش سیاسی عراق پس از داعش؛ مولفه‌ها و جهت‌گیری‌ها

انتخابات پارلمانی در عراق از آن روی اهمیت دارد که نظام سیاسی این کشور نظامی پارلمانی است و نتایج آن، شکل ائتلاف های سیاسی موجود در پارلمان که رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان را تعیین می کنند را مشخص می کند.