تبعات بحران اوکراین بر سیاست خارجی آمریکا

حمله روسیه به اوکراین، رخداد مهمی در سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود. این مسأله نه‌فقط دیپلماسی دولت بایدن در کوتاه‌مدت را بلکه می‌تواند اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا در بلندمدت را نیز دستخوش تغییر کند.

اروپا در سال 1400؛ رویدادها و روندها

حمله روسیه به اوکراین به عنوان مهم‌ترین رویداد اروپا در سال 1400 بسیاری از محاسبات کشورهای اروپایی را تغییر داد و برخی روندها را معکوس کرد.

سیاست خارجی آمریکا پس از استقرار جو بایدن

از آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن، شاهد تغییر برخی سیاست‌های خارجی آمریکا و تداوم برخی دیگر بوده‌ایم اما چین همچنان اولویت نخست سیاست خارجی این کشور است.

توافق سرمایه‌گذاری جامع چین و اتحادیه اروپا، زمینه‌ها و پیامدها

توافق سرمایه‌گذاری جامع میان چین و اتحادیه اروپا می‌تواند در نوع روابط پکن با اروپا و هم‌چنین آمریکا مؤثر واقع شده و نویدبخش زمینه‌سازی برای استراتژی اروپای مستقل از ایالات متحده باشد.

1 2 3 16