فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی استقرار طالبان برای ایران

این یادداشت درصدد ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران در وضعیت جدید افغانستان پس از سقوط کابل است.

نگرش مردم اروپا به دولت بایدن

این یادداشت به تحلیل و ارزیابی نتایج نظرسنجی اخیر شورای روابط خارجی اروپایی از مردم این قاره درباره دولت بایدن می‌پردازد. نتایجی که از بی‌اعتمادی نسبت به ارتقای روابط دو سوی آتلانتیک حکایت دارد.

فرصت‌های حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

اولین حضور مردان سیاست خارجی دولت سیزدهم در نشست عمومی سازمان ملل، می‌تواند فرصت‌هایی برای نمود تغییر نگرش سیاست خارجی ایران در دولت جدید باشد.

سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پرونده هسته‌ای

ارزیابی سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه پرونده هسته‌ای، می‌تواند راهگشای دولت‌های آتی باشد.

1 2 3 11