عملیاتی‌سازی پیمان کوآد

مرکز امنیت نوین آمریکا در گزارش مبسوطی به بررسی چگونگی تقویت و پیاده‌سازی پیمان چهارجانبه کوآد میان آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا پرداخته است.

راهبرد آمریکا نسبت به ایران بر اساس اسناد امنیت ملی

این یادداشت می‌کوشد بر مبنای اسناد امنیت ملی دولت‌های آمریکا پس از پیروزی انقلاب، راهبرد ایالات متحده درباره ایران را مورد ارزیابی قرار بدهد.

تأثیر بحران اوکراین بر سیاست خارجی ایران

حمله روسیه به اوکراین، روابط خارجی بسیاری از دولت‌ها را متأثر ساخته و تبعاتی در آینده به جای خواهد گذاشت. این مقاله درصدد ارزیابی تأثیرات نبرد اوکراین بر سیاست خارجی ایران است.

1 2 3 16