فرسایشی شدن جنگ اقتصادی و بی­ اثر شدن تحریم­ های ضد ایرانی

شواهد بسیاری، حکایت از فرسایشی‌شدن جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران و کم‌اثر شدن تحریم ­ها دارد. هر میزان که سیاست خارجی ایالات‌متحده، تحریم را ابزاری علیه ایران بداند در مقابل اقتصاد ایران به این تحریم­‌ها خو می­‌گیرد.