افول موریانه وار آمریکا؛ منظور رهبری کدام نویسنده آمریکایی بود؟

«افول موریانه» وار نظام آمریکا پیش بینی نظریه پردازان روابط بین الملل به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی است که با طرح بحث افول هژمون آغاز شد.

مسائل مهم جهان ازنگاه استاد روابط بین المللی دانشگاه هاروارد

تارنمای 'فارین پالیسی' در نوشتاری تحلیلی زیر عنوان 'آینده توسط چند مساله بزرگ تعیین می شود که هنوز پاسخ و راه حلی برای آنها یافته نشده است'، به طرح و بررسی مسایل مهم جهان پرداخته که مورد توجه همگان قرار نگرفته است.

نفوذ آمریکا در میانه اضطراب و اشتیاق

«استفان والت» نویسنده و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، اخیراً در مقاله‌ای که نشریه «فارین پالیسی» منتشر کرده است به تحلیل وضعیت نفوذ آمریکا در جهان به‌ویژه غرب آسیا پرداخته است.