گزارش نشریه آمریکایی؛ عربستان در حال تغییر تدریجی مفهوم اسلام است

نشریه کنگره آمریکا با انتشار مقاله‌ای برنامه‌های اخیر عربستان در صدور « سند مکه» برای تغییر مفاهیم و ارزش‌های قرآنی و شرکت هیئت سعودی در مراسم یادبود هولوکاست را در راستای عادی سازی منطقه با رژیم صهیونیستی خواند.

جمعی از ژنرال‌های آمریکایی: شریعت تهدیدی علیه آمریکا

جمعی از ژنرال‌های آمریکایی: شریعت، تهدیدی علیه آمریکا

برای شناخت چرایی جدی‌تر شدن رویکرد ضد اسلامی دولت جدید آمریکا ضروری است کتابی را معرفی کنیم که در سال 2010 توسط جمعی از ژنرال‌ها و مسئولین آمریکایی نوشته شده است: «شریعت؛ تهدیدی علیه آمریکا»