پیامدهای جدایی اسکاتلند از بریتانیا

پادشاهی متحده بریتانیا که امروزه متشکل از 4 منطقه انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است، قدمتی بیش از 300 سال دارد. تاسیس این پادشاهی به سال ۱۷۰۷ میلادی بر می گردد.