خرید تسلیحات، فقط از آمریکا!

با افزایش زمزمه‌ها مبنی بر احتمال خرید سامانه‌ی اس400 روسیه از سوی عراق ، هیدر نائورت (سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا) درباره‌ی هرگونه قرارداد نظامی با روسیه، به این کشور و دیگر کشورها هشدار داد. پیش‌ازاین نیز آمریکا ترکیه را به‌دلیل خرید این سامانه تهدید کرده بود.