هیل: مشکلات عراق ریشه در سیستم سهمیه‌بندی تحمیل شده در سال ۲۰۰۳ دارد

پایگاه خبری آمریکایی نوشت که عمده مشکلات حال حاضر در عراق ریشه در پایه‌ریزی سیستم حکومتی در عراق که در سال ۲۰۰۳ به دست آمریکا صورت گرفت، دارد.

از عراق صدام تا عراق حکیم؛ تفاوت‌ها و شاخص‌ها

عراق شهید حکیم چه عراقی است و اشاره به کدام ویژگی ها دارد؟ از منظر زمانی عراق شهید حکیم اشاره به دوران پسا صدام و سرنگونی رژیم دیکتاتوری در این کشور دارد.

عراق و مشکل مهاجرت نخبگان

با وجود اینکه در طول سال‏های حکومت صدام حسین، عدم مشارکت سیاسی و فراهم نبودن زیرساخت‏ها از جمله مهم‏ترین دلایل مهاجرت نخبگان عراقی بود، اما پس از سقوط دیکتاتور دلایل مختلفی را می‏توان برای فرار مغزها بیان کرد.

نظام امنیتی غرب آسیا و مبارزه همه‌جانبه با داعش

نظام امنیتی غرب آسیا و مبارزه همه‌جانبه با داعش

داعش بیش از آنکه علت یا متغیر اصلی باشد، خود معلول علل عمیق‌ترِ داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و یافتن راه‌حل برای آن نیز در تمامی این سطوح باید دنبال شود.

1 2